Rund

Het merendeel van de herkauwers die worden aangeboden, zijn hoogdrachtige dikbilkoeien die komen voor partusbewaking en een keizersnede. Daarnaast zien we ook veel stieren voor sperma-afname. Een onvruchtbare stier is immers verantwoordelijk voor grote economische verliezen op een rundveebedrijf.

Minder frequent voorkomende aandoeningen of gespecialiseerde problemen zijn uiteraard ook welkom en genieten onze volle aandacht.