Kleine herkauwers

Vanaf februari komen er regelmatig schapen op kliniek om af te lammeren. Als een gewone verlossing niet mogelijk is, wordt er, zeker bij Texels, snel overgegaan tot het uitvoeren van een keizersnede. Minder frequent worden rammen aangeboden voor afname, onderzoek en eventueel invriezen van sperma.