Hond en Kat

Afspraak maken?

U kan bij ons steeds terecht voor onderstaande problemen na afspraak. U kan ons hiervoor telefonisch contacteren via +32 471 98 35 82 of via e-mail. Voor dringende zaken zijn we altijd telefonisch bereikbaar.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

U kan bij ons terecht voor een algemeen fertiliteitsonderzoek van uw hond of kat, of voor alle voortplanting-gerelateerde aandoeningen zoals:

TEEF

 • Bepalen van het optimale moment voor dekking of inseminatie
 • Kunstmatige inseminatie (zowel intravaginaal als in de baarmoeder via endoscopie of met de Noorse katheter of via laparoscopie)
 • Drachtdiagnose
 • Niet loops worden
 • Niet drachtig worden
 • Afwijkende cyclus (te lang loops, te snel na elkaar loops)
 • Problemen tijdens dracht en geboorte
 • Problemen na de geboorte bij pups of teef
 • Afwijkende vaginale uitvloeiing
 • Medicamenteuze contraceptie

REU

 • Sperma-afname en onderzoek
 • Sperma-afname en gekoeld opsturen (binnen Europa)
 • Sperma-afname en invriezen (voor eigen gebruik of versturen naar buitenland)
 • Prostaatproblemen
 • Afwijkingen aan voortplantingsorganen
 • Medicamenteuze contraceptie

KATTIN

 • Kunstmatige inseminatie
 • Drachtdiagnose
 • Niet krols worden
 • Niet drachtig worden
 • Afwijkende cyclus (te lang krols, te snel na elkaar krols)
 • Problemen tijdens dracht en geboorte
 • Problemen na de geboorte bij kittens of kattin
 • Afwijkende vaginale uitvloeiing
 • Medicamenteuze contraceptie

KATER

 • Sperma-afname en onderzoek
 • Afwijkingen aan voortplantingsorganen
 • Medicamenteuze contraceptie

KENNEL/CATTERY

Bij algemene problemen in de kennel of cattery (niet drachtig worden, niet loops/krols worden, kleine nesten, puppy/kitten sterfte) kunnen wij bij u op consultatie komen.

Wie zijn wij?

Prof. Dr. Ann Van Soom

Studeerde als dierenarts af aan de Faculteit Diergeneeskunde van Gent in 1988, behaalde een doctoraat over “In vitro fertilisatie bij het rund” in 1996 aan dezelfde faculteit en is Diplomat van het European College of Animal Reproduction (ECAR) sinds 1999.

Zij is als professor verbonden aan de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde en is sinds 2011 vakgroepvoorzitter. Haar lesopdracht bestaat uit het doceren van voortplanting en verloskunde van de gezelschapsdieren aan de studenten van het 5de en 6de jaar diergeneeskunde, met kliniek. In 1997 werd aan de vakgroep een spermabank voor honden opgericht, en het cliënteel van de kliniek voortplanting gezelschapsdieren bestaat vooral uit honden met fertiliteitsproblemen.

Dierenarts Eline Wydooghe

Eline studeerde in 2009 af aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Gent, optie gezelschapsdieren. Onmiddellijk daarna starte zij aan de vakgroep voortplanting en verloskunde een doctoraat over in vitro fertilisatie bij het rund als model voor humane in vitro fertilisatie. Daarnaast heeft ze een speciale interesse in fertiliteit bij hond en kat en startte ze in 2011 ook als resident van het European College of Animal Reproduction (ECAR), waarvan ze in november 2015 het diploma (subspecialiteit gezelschapsdieren) behaald heeft. Hiervoor behandelt ze dagelijks de patiënten in de kliniek voortplanting gezelschapsdieren en begeleidt de studenten van het 5de en 6de jaar diergeneeskunde tijdens hun kliniekweek.

Dierenarts Féline Snoeck

Studeerde af als dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde (UGent) in 2013 en werkt sindsdien als doctoraatstudente op de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde. Haar doctoraatswerk gaat over het invriezen van de eicellen en in vitro fertilisatie bij de kat en het rund. Sinds januari 2015 is ze ook gestart als resident van het European College of Animal Reproduction (ECAR). Ze heeft een grote interesse in de voortplanting en verloskunde bij de hond en de kat, en werkt mee in de kliniek voortplanting en verloskunde van de gezelschapsdieren.

Nieuwsbrieven

Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u in via onderstaand formulier:

E-mail: